Arrow Left Parelsnoer collecties

Diabetes

Main Features

Donors
6834
Age cohort
19-98
Phenotypes
Non-insulin-dependent diabetes mellitus
Types of data
Biological samples Medical records
Materials collected
DNA Plasma Serum Urine
Data enrichment
Genomics
Contact
f.rutters@vumc.nl

Detailed Information

De verwachting is dat het aantal diabetespatiënten de komende jaren fors toeneemt door overgewicht, te weinig lichaamsbeweging en slechte eetgewoonten. In Nederland zijn ongeveer 700.000 mensen gediagnosticeerd met diabetes. Daarnaast zijn er naar verwachting 250.000 mensen die nog niet gediagnosticeerd zijn. 

De behandeling van diabetes is de laatste jaren sterk verbeterd en de ziekte is meestal goed te controleren door de huisarts door middel van een combinatie van leefstijlveranderingen en medicatie, maar er is nog steeds geen genezing mogelijk. Door overgewicht komt diabetes op steeds jongere leeftijd voor, en bij langere duur van diabetes neemt de kans op complicaties zoals hartfalen, nierfalen, onderbeenamputaties en oogafwijkingen toe. Het aantal complicaties zal daarom in de nabije toekomst ook sterk stijgen. Deze complicaties verminderen de kwaliteit van leven van de patiënt en leggen een groot beslag op de gezondheidszorg. Vooral patiënten bij wie de diabetes niet goed te controleren is of patiënten met complicaties worden in een UMC behandeld.  

Op diverse manieren wordt gewerkt aan de verbetering van voorlichting, preventie en onderzoek. Dit gebeurt in overleg met de patiëntenvereniging Diabetesvereniging Nederland, fondsenwervende organisaties (Diabetes FondsHartstichting en Nierstichting) en de Nederlandse Diabetes Federatie. Ook worden relaties met diverse grote farmaceutische bedrijven onderhouden. Nederlandse onderzoekers maken al deel uit van relevante EU-projecten op het gebied van diabetes of de genetica van diabetes. Een aantal van deze projecten maakt gebruik van een gemeenschappelijke biobank. Er zijn nog geen biobanken op ernstige diabetescomplicaties gericht. Op termijn kunnen de Europese netwerken als uitbreiding op de Parelsnoer biobank voor diabetes dienen. 

Het doel van de Parel Diabetes is het identificeren van te behandelen risicofactoren en het ontwikkelen van betere behandelstrategieën. Daarom worden bij meer dan 7.000 patiënten met type 2 diabetes klinische gegevens en lichaamsmateriaal verzameld en worden aanvullende vragen over onder meer de kwaliteit van leven gesteld. 

Back to Parelsnoer collecties

Share this page…