Data & IT optimaal inzetten ten behoeve van Samen Beslissen

Event June 18th 2020, 19:00 - 20:45

Health-RI heeft met de Linnean werkgroep Data & IT gewerkt aan de whitepaper: Data & IT optimaal inzetten ten behoeve van Samen Beslissen. Deze white paper beschrijft vier uitdagingen met mogelijke oplossingen en praktijkvoorbeelden. Deze white paper is het onderwerp van een webinar waar ook uw vragen aan bod kunnen komen.

Arts en patient beslissen samen, in de spreekkamer over de gewenste behandeling. 'Het goede gesprek' tussen arts en patiënt over de behoefte en achtergrond van de patiënt is één van de belangrijke voorwaarde. Voor zowel 'het goede gesprek' zijn goede data nodig over (te verwachte) gezondheidsuitkomsten die helder gepresenteerd kunnen worden. Informatietechnologie kan daar bij helpen. Er is al veel mogelijk. Maar het kan en moet beter. 

De afgelopen weken is de whitepaper ter open consultatie (hier te downloaden) aangeboden en is er input verzameld. Op 18 juni spreken Frits van Merode (MUMC+), Leone Flikweert (Health-RI) en Johan van Soest (MAASTRO) o.l.v. voorzitter Egge van der Poel (ErasmucMC) in een webcast over de whitepaper Data & IT optimaal inzetten ten behoeve van Samen Beslissen.

Uw vragen kunt u nu al sturen naar linnean-initiatief@zinl.nl

Aanmelden Linnean webcast

Share this page…