Arrow Left Parelsnoer collecties

Leukemie, myeloom en lymfeklierkanker (LML)

Main Features

Donors
no information
Age cohort
no information
Phenotypes
no information
Types of data
no information
Materials collected
no information
Data enrichment
no information
Contact
no information

Detailed Information

Leukemie, multipel myeloom (Ziekte van Kahler), lymfeklierkanker en aanverwante aandoeningen behoren tot de meest voorkomende vormen van kanker. In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 1.500 mensen de diagnose leukemie gesteld en overlijden meer dan 1.100 mensen per jaar aan deze ziekte. Lymfeklierkanker is één van de meest voorkomende kwaadaardige ziekten bij allochtonen. 

Bloed- en lymfeklierkanker komen op iedere leeftijd voor. Er is een piek bij kinderen en jonge volwassenen, maar het grootste aantal nieuwe patiënten is tussen de 50 en 80 jaar oud. De tumoren van deze laatste groep zijn vrijwel altijd uitgezaaid. De gemiddelde vijfjaarsoverleving van patiënten onder de 60 jaar met de agressieve vormen van acute leukemie en lymfeklierkanker, is niettemin 40%. Deze uitkomsten worden behaald met belastende therapieën, waaronder stamceltransplantatie. De resultaten bij oudere patiënten zijn ongunstiger, maar nieuwe zogenoemde "targeted" therapieën met een immunologisch of moleculair aangrijpingspunt, beginnen perspectieven te openen naar een betere uitkomst.

Op diverse manieren wordt gewerkt aan de verbetering van voorlichting, preventie en onderzoek naar deze ziekten. Dit gebeurt in overleg met de KWF Kankerbestrijding, de integrale kankercentra, stichting HOVON en patiëntenverenigingen (Stichting Contactgroep LeukemieLymfeklierkanker vereniging NederlandContactgroep Kahler en Waldenström patiënten, Contactgroep Stamceltransplantatie).

Op Europees niveau wordt samengewerkt met LeukemiaNet, European Myeloma Network, European Organisation for the Research on Treatment of Cancer (EORTC)European Hematology Association (EHA)European Bone Marrow Transplantation Group (EBMT), EuroCord, European MCL network en Intergroup studies van het HOVON trial netwerk met andere groepen (waaronder SAKK en MRC). Daarnaast wordt samengewerkt met de industrie (voornamelijk Farma) en deelgenomen aan farmaceutische trials.

Back to Parelsnoer collecties

Share this page…