Arrow Left Parelsnoer collecties

Oesofagus maag tumoren (OMT)

Main Features

Donors
449
Age cohort
Volwassenen
Phenotypes
-
Types of data
Medische data
Materials collected
DNA, serum, plasma, weefsel
Data enrichment

Klinische data

Contact

UMC Utrecht
Parelcoördinator: Prof.dr. J.P. (Jelle) Ruurda
Parelmanager: E.M. (Eline) de GrootE.C. (Emma) Gertsen

Detailed Information

In de afgelopen 20 jaar is het aantal nieuwe gevallen van slokdarmkanker (ook wel oesofaguscarcinoom genoemd) wereldwijd fors toegenomen, terwijl het aantal nieuwe gevallen van maagkanker licht is gedaald. In Nederland werd in de laatste twee decennia zelfs een verdrievoudiging van het aantal patiënten met slokdarmkanker gezien. De specifieke oorzakelijke factoren die hebben bijgedragen aan deze dramatische stijging zijn niet goed helder. 

De vijfjaarsoverleving voor slokdarmkanker is de afgelopen jaren verbeterd door het toegenomen gebruik van neoadjuvante therapie en centralisatie van slokdarmchirurgie. Desondanks is de vijfjaarsoverleving laag. In een belangrijke studie verricht in Nederland, werd een vijfjaarsoverleving van 47% gezien na chemoradiotherapie in combinatie met chirurgie. Voor maagkanker is de vijfjaarsoverleving de afgelopen
20 jaar niet verbeterd.

De vijfjaarsoverleving is ongeveer 30 - 50% afhankelijk van de locatie van de tumor. Veel patiënten met slokdarm- en maagkanker ontwikkelen uitzaaiingen of een lokale terugkomst van de tumor en het is moeilijk om te voorspellen welke patiënten dat zullen zijn. 

De zorg voor patiënten met slokdarm- en maagkanker vereist een specifieke expertise en een gestructureerde multidisciplinaire samenwerking. Daarom vindt deze zorg voornamelijk in de UMC's plaats en enkele gespecialiseerde niet-academische centra in Nederland. Binnen Parelsnoer worden in de acht UMC’s voor diverse ziektebeelden op grote schaal prospectieve klinische data aan lichaamsmaterialen gerelateerd. Als relatief nieuwe Parel kan deze Parel gebruikmaken van de gangbare (logistieke) wegen binnen de UMC’s en zo bijdragen aan de wetenschappelijke ontwikkeling vanuit de structuur van Parelsnoer.

Het uitgangspunt van de Parel is het vormgeven en implementeren van een internationaal toonaangevend landelijk netwerk voor de klinische zorg en onderzoek aangaande patiënten met maligne tumoren aan slokdarm en/of maag. Het wetenschappelijke doel is het initiëren en verder stimuleren van wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit. Hierbij worden uniform verzamelde klinische gegevens gekoppeld aan analyses op volgens geharmoniseerde wijze verkregen lichaamsmateriaal.

De centrale wetenschappelijke vraagstellingen zijn:

  • Inzicht krijgen in de specifieke oorzakelijke factoren van tumoren aan slokdarm en/of maag
  • Evalueren en verbeteren van respons op (neoadjuvante) behandeling
  • Meer kennis verwerven over de prognose van tumoren aan slokdarm en/of maag

Back to Parelsnoer collecties

Share this page…