Main Features

Donors
0
Age cohort
no information
Phenotypes
Parkinson disease
Types of data
Biological samples Medical records
Materials collected
DNA Plasma Serum
Data enrichment
Genomics
Contact
j.marinus@lumc.nl

Detailed Information

De ziekte van Parkinson is een chronisch progressieve hersenziekte die 1% van alle ouderen boven de 65 jaar treft en vaker voorkomt met het stijgen van de leeftijd. Door vergrijzing en toename van de levensverwachting zal het aantal patiënten met de ziekte van Parkinson in de komende jaren toenemen. Parkinson komt zeker niet alleen bij ouderen voor; de eerste klachten ontstaan bij veel patiënten wanneer zij nog volop in het werkzame leven staan.

De ziekte wordt gekenmerkt door een karakteristieke stoornis van het bewegen en het frequent voorkomen van neuropsychiatrische (zoals somberheid) en cognitieve (dementie) problemen. De ziekte van Parkinson kan op dit moment nog niet worden genezen.

Vanwege de vele genetische en omgevingsfactoren die een rol spelen bij het ontstaan van de ziekte en de heterogeniteit van het ziektebeeld is onderzoek bij grote groepen patiënten onontbeerlijk.

Met deze samenwerking hopen we meer inzicht te krijgen in het verloop van het ziekteproces en het ontstaan van specifieke symptomen van de ziekte van Parkinson, met name de neuropsychiatrische en cognitieve stoornissen, met als uiteindelijk doel deze beter en meer gericht te kunnen behandelen. Door de samenwerking zal een omvang van beschikbare klinische data en materialen tot stand komen die niet door één enkel centrum kan worden gerealiseerd. Bovendien zijn via de Parkinson Vereniging patiënten rechtstreeks betrokken bij de opzet van het onderzoek en hebben inspraak in hetgeen wordt onderzocht.

Back to Parelsnoer collecties

Share this page…