Arrow Left Parelsnoer collecties

The Pearl of Birth; complications of pregnancy and the neonatal period

Main Features

Donors
1
Age cohort
Volwassenen, Neonaten
Phenotypes
-
Types of data
Medische data
Materials collected
DNA, serum, plasma, weefsel, urine, feces, vruchtwater, longlavage, sputum,etc
Data enrichment
-
Contact

Amsterdam UMC (locatie AMC)
Parelcoördinator: Dr. C. (Carrie) Ris - Stalpers

Detailed Information

Complicaties van de zwangerschap en de neonatale periode

Ongeveer 30% van alle ruim 165.000 doorgaande zwangerschappen wordt in Nederland jaarlijks gecompliceerd door pre-existente maternale aandoeningen, congenitale foetale aandoeningen of de novo zwangerschapscomplicaties. Omdat geboren worden vóór 37 weken zwangerschapsduur de belangrijkste oorzaak is voor neonatale mortaliteit en morbiditeit, is de behandeling van zwangerschapscomplicaties erop gericht het kind tot de aterme leeftijd in utero te houden mits de klinische situatie van moeder en kind dat toelaat. 

Ondanks veel wetenschappelijk en klinisch onderzoek wordt nog steeds 10% van de kinderen te vroeg geboren. De Geboorte Parel heeft als doelstelling basaal en translationeel onderzoek naar oorzaak, diagnose, prognose en rationele behandeling van zwangerschapscomplicaties die de gezondheid van moeder en kind bedreigen optimaal te faciliteren. Daarvoor wordt lichaamsmateriaal verzameld gecombineerd met uitgebreide klinische informatie.

Voor de verzameling steunt deze Parel op het al langer bestaande en uitstekend functionerende Nederlandse consortium voor zorgevaluatie en onderzoek binnen de verloskunde en gynaecologie van de Nederlandse vereniging voor obstetrie en gynaecologie; het NVOG consortium 2.0. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden voor translationeel onderzoek voor specifieke zwangerschapscomplicaties wordt in overleg met de hoofdonderzoeker bij specifieke onderzoeken aan de patiënt toestemming gevraagd de uitgebreide klinische informatie die reeds verzameld wordt, uit te breiden met lichaamsmateriaal van moeder en kind. Op deze manier bouwt de Parel een verzameling op waarmee bovengenoemd onderzoek mogelijk wordt.

Back to Parelsnoer collecties

Share this page…